ປະມວນພາບ ການເຄືື່ອນໄຫວວຽກງານ

ກ່ຽວກັບ ກາລັດ ໄອຊີທີ

ສຳນັກງານເລກທີ128, ໜ່ວຍ7, ບ້ານສະພານທອງເໜືອ
ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປລາວ
ໂທລະສັບ: +856 21 319 011, +856 20-22220755
ອີເມວລ໌: info@calatict.com

ກະດານຂ່າວ ກາລັດ

ໂຄງການພັດທະນາ ລະບົບຄຸ້ມຄອງໂຮງໝໍ

ລະບົບຖານຂໍ້ມູນບຸກຄົນ-ຄົນເຈັບ, ລະບົບການບໍລິຫານໂຮງໝໍ, ລະບົບການຢາ, ລະບົບການເງິນພາຍໃນໂຮງໝໍ, ລະບົບຫ້ອງວິເຄາະ, ລະບົບຫ້ອງຊ່ອງລັງສີ, ລະບົບຄົນເຈັບນອກ-ໃນ, ICD10 ...

ພັດທະນາລະບົບຈັດເກັບລາຍຮັບ ຈາກພາສີທີ່ດິນ ແບບເອເລັກໂຕຼນິກ

ລະບົບຖານຂໍ້ມູນທີ່ດິນ ແລະເຈົ້າຂອງດິນ, ລະບົບການຮັບຈ່າຍພາສີທີ່ດິນ, ການຄິດໄລ່ພາສີ ອາກອນ ຄ່າປັບໄໝ ຄ່າທຳນຽມ, ລະບົບລາຍງານລາຍຮັບ,

Vientiane
28°
Partly Cloudy
06:3418:12 +07
TueWed
min 21°C
35/21°C

ສະຖິຕິເຂົ້າຊົມເວັບໄຊທ໌

  • 16ມື້ນີ້:
  • 5ມື້ວານ:
  • 91ອາທິດຜ່ານມາ:
  • 190ເດືອນຜ່ານມາ:
  • 2665ທັງໝົດ:

ການພົວພັນຂອງ ກາລັດ

ລິ້ງຕ່າງໆພາຍໃນປະເທດ

ການບໍລິການຂອງພວກເຮົາ