ປະມວນພາບ ການເຄືື່ອນໄຫວວຽກງານ

ກ່ຽວກັບ ກາລັດ ໄອຊີທີ

ສຳນັກງານເລກທີ128, ໜ່ວຍ7, ບ້ານສະພານທອງເໜືອ
ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປລາວ
ໂທລະສັບ: +856 21 319 011, +856 20-22220755
ອີເມວລ໌: info@calatict.com

ກະດານຂ່າວ ກາລັດ

ໂຄງການພັດທະນາ ລະບົບຄຸ້ມຄອງໂຮງໝໍ

ລະບົບຖານຂໍ້ມູນບຸກຄົນ-ຄົນເຈັບ, ລະບົບການບໍລິຫານໂຮງໝໍ, ລະບົບການຢາ, ລະບົບການເງິນພາຍໃນໂຮງໝໍ, ລະບົບຫ້ອງວິເຄາະ, ລະບົບຫ້ອງຊ່ອງລັງສີ, ລະບົບຄົນເຈັບນອກ-ໃນ, ICD10 ...

ພັດທະນາລະບົບຈັດເກັບລາຍຮັບ ຈາກພາສີທີ່ດິນ ແບບເອເລັກໂຕຼນິກ

ລະບົບຖານຂໍ້ມູນທີ່ດິນ ແລະເຈົ້າຂອງດິນ, ລະບົບການຮັບຈ່າຍພາສີທີ່ດິນ, ການຄິດໄລ່ພາສີ ອາກອນ ຄ່າປັບໄໝ ຄ່າທຳນຽມ, ລະບົບລາຍງານລາຍຮັບ,

Vientiane
17°
Fair
06:3217:36 +07
FriSat
29/16°C
30/17°C

ສະຖິຕິເຂົ້າຊົມເວັບໄຊທ໌

  • 2ມື້ນີ້:
  • 13ມື້ວານ:
  • 90ອາທິດຜ່ານມາ:
  • 143ເດືອນຜ່ານມາ:
  • 1939ທັງໝົດ:

ການພົວພັນຂອງ ກາລັດ

ລິ້ງຕ່າງໆພາຍໃນປະເທດ

ການບໍລິການຂອງພວກເຮົາ