ເວັບໄຊທ໌ ກຳລັງພັດທະນາ

ກ່ຽວກັບ ກາລັດ ໄອຊີທີ

ສຳນັກງານເລກທີ128, ໜ່ວຍ7, ບ້ານສະພານທອງເໜືອ
ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປລາວ
ໂທລະສັບ: +856 21 319 011, +856 20-22220755
ອີເມວລ໌: info@calatict.com

ກະດານຂ່າວ ກາລັດ

ລົງຕິດຕາມກວດກາລະບົບ LTIS ຢູ່ບ້ານບຶງຄະຫຍອງ

ໃນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ ຢູ່ທີ່ຫ້ອງການບ້ານ ບ້ານບຶງຄະຫຍອງ ທາງກົມສ່ວຍສາອາກອນ ແລະພະແນກອາກອນນະຄອນຫຼວງ ໄດ້ລົງຕິດຕາມກວດສອບຄວາມຄືບໜ້າໃນການນຳໃຊ້ລະບົບຈັດເກັບລາຍຮັບແບບເອເລັກໂຕຼນິກ(LTIS)ຂັ້ນບ້ານ ໃນບ້ານເປົ້າໝາຍ.

ລົງຕິດຕາມກວດກາລະບົບ LTIS ຢູ່ບ້ານ ໜອງຈັນ

ໃນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ ຢູ່ທີ່ຫ້ອງການບ້ານ ບ້ານໜອງຈັນ ທາງກົມສ່ວຍສາອາກອນ ແລະພະແນກອາກອນນະຄອນຫຼວງ ໄດ້ລົງຕິດຕາມກວດສອບຄວາມຄືບໜ້າໃນການນຳໃຊ້ລະບົບຈັດເກັບລາຍຮັບແບບເອເລັກໂຕຼນິກ(LTIS)ຂັ້ນບ້ານ ໃນບ້ານເປົ້າໝາຍ.

ລົງຕິດຕາມກວດກາລະບົບ LTIS ຢູ່ບ້ານສະພານທອງເໜືອ

ໃນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ ຢູ່ທີ່ຫ້ອງການບ້ານ ບ້ານສະພານທອງເໜືອ ທາງກົມສ່ວຍສາອາກອນ ແລະພະແນກອາກອນນະຄອນຫຼວງ ໄດ້ລົງຕິດຕາມກວດສອບຄວາມຄືບໜ້າໃນການນຳໃຊ້ລະບົບຈັດເກັບລາຍຮັບແບບເອເລັກໂຕຼນິກ(LTIS)ຂັ້ນບ້ານ ໃນບ້ານເປົ້າໝາຍ.

ໂຄງການພັດທະນາ ລະບົບຄຸ້ມຄອງໂຮງໝໍ

ລະບົບຖານຂໍ້ມູນບຸກຄົນ-ຄົນເຈັບ, ລະບົບການບໍລິຫານໂຮງໝໍ, ລະບົບການຢາ, ລະບົບການເງິນພາຍໃນໂຮງໝໍ, ລະບົບຫ້ອງວິເຄາະ, ລະບົບຫ້ອງຊ່ອງລັງສີ, ລະບົບຄົນເຈັບນອກ-ໃນ, ICD 10 ...

ພັດທະນາລະບົບຈັດເກັບລາຍຮັບ ຈາກພາສີທີ່ດິນ ແບບເອເລັກໂຕຼນິກ

ລະບົບຖານຂໍ້ມູນທີ່ດິນ ແລະເຈົ້າຂອງດິນ, ລະບົບການຮັບຈ່າຍພາສີທີ່ດິນ, ການຄິດໄລ່ພາສີ ອາກອນ ຄ່າປັບໄໝ ຄ່າທຳນຽມ, ລະບົບລາຍງານລາຍຮັບ,

ການພົວພັນຂອງ ກາລັດ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
22°
light rain
humidity: 86%
wind: 5m/s E
H 21 • L 21
19°
Wed
21°
Thu
21°
Fri

ສະຖິຕິຜູ້ເຂົ້າຊົມເວັບ

  • 2ມື້ນີ້:
  • 6ມື້ວານ:
  • 46ອາທິດຜ່ານມາ:
  • 1203ທັງໝົດ:

ການບໍລິການຂອງພວກເຮົາ